Boråd

Boråd

I många av de områden som studenter bosätter sig i finns det boråd, även kallat förtroenderåd eller beoendförening. Dessa är ideella föreningar bestående av studenter som arbetar för att främja boendesituationen i sitt område. Det kan handla om att föra kontakten med hyresvärden, köpa möbler till allrummen eller hålla aktiviteter för de boende i området. Boråden finansieras till största delen av Kombo genom bidrag och en äskningsfond.

Kårservice arbetar för att aktivt stödja bildandet av ytterligare boråd i Norrköping och Linköping och att aktivera de som nu är passiva.

Alla områden har inte aktiva föreningar, om du har funderingar på om det finns ett boråd i ditt område, hur man kommer i kontakt med ditt boråd eller hur du startar ett boråd är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Kombo.Antingen kan du maila bosocial@karservice.se eller svänga förbi vårat kontor i Kårhusett på Campus Valla. 

 

Vad gör en borådsmedlem?

De olika boråden i östergötland ser väldigt olika ut i hur de är uppbyggda. Vissa boråd fokuserar mer på aktiviteter för de boende i området medan andra boråd lägger fokus på att alla almänytor ska vara trevliga att använda. Detta beror på att alla områden har olika förutsättningar, både till antalet medlemmar och lokaler att nytja. 

Borådsmedlemmarna är helt vanliga studenter som vill engagera sig ideellt för att gynna boendesituationen i ett område. En styrelse kan bestå av många olika poster där alla har olika uppdrag, exempel på vanliga poster i de befintliga områdena är ordförande, kassör, IT-ansvarig eller aktivitetsansvarig. Men grännserna behöver inte gå där. Om du har förslag på en post som du känner att din förening skulle behöva är du varmt välkommen att ta kontakt med föreningen för att starta sagd post.

Borådsmedlemmarna har även den viktiga uppgiften att representera studenterna i området under hyresförhandlingarna som brukar ske under vårterminen. Kombo tar då in information och synpunkter från boråden om hur det är att bo på sagd plats för att kunna framföra detta till hyresvärden. 

 

Exempel på vad ett boråd gör:

- Arrangera fester för de boende, till exempel grillfester & filmkvällar

-  Ta in synpunkter och önskemål från de boende och vidarebefordrar dem till hyresvärden eller KOMBO

- Låna ut symaskiner, sängar, cyklar och verktyg

- Äska pengar av KOMBO till aktiviteter och trivselåtgärder

- Agera referensgrupp för hyresförhandlingarna

- Ansvara för gemensamhetslokaler, gym, biljardrum, cykelverkstad, etc

 

 

Om du som boende vill förändra eller förbättra något i ditt bostadsområde kan du vända dig direkt till borådet med din idé.

 

Kontakt

Om man känner att korridoren behöver nya möbler eller om man har idéer som man tror kan gynna de boende i området kan man alltid ta kontakt med sitt boråd, även om man inte själv sitter i styrelsen. Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ta kontakt med Kombo så guidar vi dig i rätt riktning. Skulle det vara så att det inte finns något boråd i ditt område kan vi även hjälpa dig att starta ett.

Mail: bosocial@karservice.se

Tele: 0760080448

 

Äskning

Det finns möjlighet att äska pengar för möbler till korren, event eller liknande. Du hittar en guide och mall på hur en äskning går till här.

 

Våra boråd

Norrköping

Norrköping är visserligen en ny studentbostadsort (1997) men har många bostadsområden. Boråd finns just nu på Konstantinopel, Assessorn, Gripen, Vattentornet, Kopparhusen och Dalkarlen. Här nedan hittar du borådens hemsidor/Facebooksidor. 

Gripens boråd

Dalkarlens boråd (för tillfället inaktivt)

Vattentornet

Assessorn (för tillfället inaktivt)

Konstantinopel (för tillfälligt inaktivt)

Kopparhusen (för tillfället inaktivt)


Linköping

Linköping har färre men större studentbostadsområden än Norrköping. Det äldsta borådet bildades på Flamman när de första studentbostäderna stod klara 1964. Nuvarande boråd finns på Flamman, Ryd samt Ryds Allé. Här nedan hittar du borådens hemsidor/Facebooksidor. 

FR Flamman

FR Irrblosset (för tillfället inaktivt)

FR Ryd

Borådet på Ryds Allé


Beställ intyg

Här nedan kan du som varit aktiv i ett boråd eller boendeförening beställa ett intyg från oss på Kombo som styrker ditt engagemang. Intyget skickas hem till din postadress inom 14 dagar. 

Beställ intyg här!

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?